NECROLOGI PISTOIA

Necrologi Pistoia - PAOLA GABRIELLI 18/07/2019

PAOLA GABRIELLI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - RENATO DONATI 18/07/2019

RENATO DONATI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GIUSEPPE MOROSI 16/07/2019

GIUSEPPE MOROSI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GINO MACCARI 16/07/2019

GINO MACCARI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - DONATO NICOLA MONACO 15/07/2019

DONATO NICOLA MONACO

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - ROMANO ARCANGIOLI 15/07/2019

ROMANO ARCANGIOLI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GERMANO BARTOLOZZI 14/07/2019

GERMANO BARTOLOZZI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - MARIS PAOLIERI 14/07/2019

MARIS PAOLIERI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - ANNUNZIATA RICCUCCI 13/07/2019

ANNUNZIATA RICCUCCI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - FREDIANA CIARDELLI 13/07/2019

FREDIANA CIARDELLI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - ROBERTO TESI 13/07/2019

ROBERTO TESI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - VITTORIO TOSI 13/07/2019

VITTORIO TOSI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - ALTEO SARTEANESI 13/07/2019

ALTEO SARTEANESI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - MARIANNA CINOTTI 12/07/2019

MARIANNA CINOTTI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - IVO PELLEGRINI 11/07/2019

IVO PELLEGRINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - LUANA MAESTRIPIERI 11/07/2019

LUANA MAESTRIPIERI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - SILVANA NARDUCCI 11/07/2019

SILVANA NARDUCCI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - VANDA GELLI 11/07/2019

VANDA GELLI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GAETANO ALGOZZINO 10/07/2019

GAETANO ALGOZZINO

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - IVA BACCEI 09/07/2019

IVA BACCEI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - NARCISIO OLMASTRONI 09/07/2019

NARCISIO OLMASTRONI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - MAFALDA TORRACCHI 08/07/2019

MAFALDA TORRACCHI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GIANFRANCO DOLFI 08/07/2019

GIANFRANCO DOLFI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - SARA NICCOLAI 07/07/2019

SARA NICCOLAI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GIUSEPPINA BONECCHI 07/07/2019

GIUSEPPINA BONECCHI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - FIORELLA BEGLIOMINI 05/07/2019

FIORELLA BEGLIOMINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - IVANA MICHELOZZI 05/07/2019

IVANA MICHELOZZI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - SUOR BERNARDINA BIASIN 04/07/2019

SUOR BERNARDINA BIASIN

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - moreno gori 03/07/2019

moreno gori

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - VIRGILIO VANNUCCI 01/07/2019

VIRGILIO VANNUCCI

Pistoia(PT)

Necrologi Pistoia - MARCO MUCCI 01/07/2019

MARCO MUCCI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - MARIA LUISA MAIANI 30/06/2019

MARIA LUISA MAIANI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GRAZIANO BONUCCI 29/06/2019

GRAZIANO BONUCCI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - patrizio cinefra 29/06/2019

patrizio cinefra

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - FIORELLA SIGNORINI 28/06/2019

FIORELLA SIGNORINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - LINO BARDELLI 28/06/2019

LINO BARDELLI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - ANNA ROSARIA GRAZIANI 28/06/2019

ANNA ROSARIA GRAZIANI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - LEDA CECCHINI 28/06/2019

LEDA CECCHINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - PIERO CAPOCCHI 28/06/2019

PIERO CAPOCCHI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - MARIA SONIA LOMI 28/06/2019

MARIA SONIA LOMI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - MARIA LENZI 27/06/2019

MARIA LENZI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - IVONNE DROVANDI 27/06/2019

IVONNE DROVANDI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - FEDERICO ROCCHI 26/06/2019

FEDERICO ROCCHI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GIAMPAOLO BECCIANI 26/06/2019

GIAMPAOLO BECCIANI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - LUCIA VANNUCCHI 26/06/2019

LUCIA VANNUCCHI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - MIRELLA DEL MORO 25/06/2019

MIRELLA DEL MORO

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - LUIGI COLZI 25/06/2019

LUIGI COLZI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - DIODORO MANCINI 24/06/2019

DIODORO MANCINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - RENZO PACINI 24/06/2019

RENZO PACINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - SERGIO INNOCENTI 24/06/2019

SERGIO INNOCENTI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GIOVANNI CAPPELLINI 24/06/2019

GIOVANNI CAPPELLINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GIULIANA BARDI 24/06/2019

GIULIANA BARDI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - TILDE NICCOLAI 24/06/2019

TILDE NICCOLAI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - PAOLO MATTIACI 24/06/2019

PAOLO MATTIACI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - ROSANNA CHIRIMISCHI VIVARELLI 24/06/2019

ROSANNA CHIRIMISCHI VIVARELLI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - PIERANGELA BONECHI 21/06/2019

PIERANGELA BONECHI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - SILVIA GHERARDINI 21/06/2019

SILVIA GHERARDINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GIUSEPPE SFORZI 20/06/2019

GIUSEPPE SFORZI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - FRANCA LENZI 20/06/2019

FRANCA LENZI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - PIERO BALLI 20/06/2019

PIERO BALLI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - DONETTA CANNETI 20/06/2019

DONETTA CANNETI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - MARCELLO BALDI 19/06/2019

MARCELLO BALDI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - ZITA TONINI 19/06/2019

ZITA TONINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - ANNA CIONI 18/06/2019

ANNA CIONI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - SERAFINO DONNINI 18/06/2019

SERAFINO DONNINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GIUSEPPE RINALDI 17/06/2019

GIUSEPPE RINALDI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - IVANA BARGHINI 15/06/2019

IVANA BARGHINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - EGLE PARODI 14/06/2019

EGLE PARODI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - MARCELLO ZINI 14/06/2019

MARCELLO ZINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - GUIDO BORGIOLI 14/06/2019

GUIDO BORGIOLI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - AMELIO BUCCIANTINI 14/06/2019

AMELIO BUCCIANTINI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - NATALE BELNATO 12/06/2019

NATALE BELNATO

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - TOSCA CIPRIANI 12/06/2019

TOSCA CIPRIANI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - DOMENICO FIORANI 09/06/2019

DOMENICO FIORANI

Pistoia(PT)
Necrologi Pistoia - ADRIANA BIAGIONI 09/06/2019

ADRIANA BIAGIONI

Pistoia(PT)