NECROLOGI SANTHIA

Necrologi Santhià - Maria Ricci 18/05/2022

Maria Ricci

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Ilario Bessone 13/05/2022

Ilario Bessone

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Gianfranco Benzi 11/05/2022

Gianfranco Benzi

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Pinuccia Borsari 08/05/2022

Pinuccia Borsari

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Giuseppina Salino 07/05/2022

Giuseppina Salino

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Lidia Salino 01/05/2022

Lidia Salino

Santhià(VC)
Necrologi Tronzano Vercellese - Sergio Crepaldi 30/04/2022

Sergio Crepaldi

Tronzano Vercellese(VC)
Necrologi Santhià - Rita Frontera 26/04/2022

Rita Frontera

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Maria (Mariuccia) Astaldi 22/04/2022

Maria (Mariuccia) Astaldi

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Paolo Irsato 18/04/2022

Paolo Irsato

Santhià(VC)
Necrologi Casanova Elvo - Rosa Rita Giolo 15/04/2022

Rosa Rita Giolo

Casanova Elvo(VC)
Necrologi Santhià - Massimiliano Favaro 12/04/2022

Massimiliano Favaro

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Giovanni Mangano 11/04/2022

Giovanni Mangano

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Rosa Mazzino 10/04/2022

Rosa Mazzino

Santhià(VC)