NECROLOGI SANTHIA

Necrologi Santhià - Sarasino Pier Candido 22/05/2020

Sarasino Pier Candido

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Piera Pavese 22/05/2020

Piera Pavese

Santhià(VC)
Necrologi Santhià - Pier Angelo Passera 15/05/2020

Pier Angelo Passera

Santhià(VC)