NECROLOGI TORINO

Necrologi Torino - PIETRO PAOLO CANDICE 25/09/2017

PIETRO PAOLO CANDICE

Torino(TO)
Necrologi Torino - CATERINA MACCARRONE 25/09/2017

CATERINA MACCARRONE

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE CIRULLI 25/09/2017

GIUSEPPE CIRULLI

Torino(TO)
Necrologi Torino - Vittorio Roasio 25/09/2017

Vittorio Roasio

Torino(TO)
Necrologi Torino - PIA DONATO 24/09/2017

PIA DONATO

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - ANNA MARIA BATTAGLINO 24/09/2017

ANNA MARIA BATTAGLINO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - LUIGINA FIORINI 22/09/2017

LUIGINA FIORINI

Torino(TO)
Necrologi Susa - Maria Morro 22/09/2017

Maria Morro

Susa(TO)
Necrologi Torino - EMANUELE CURCI 20/09/2017

EMANUELE CURCI

Torino(TO)
Necrologi Borghetto Santo Spirito - SERAFINO DALMAZIO 20/09/2017

SERAFINO DALMAZIO

Borghetto Santo Spirito(SV)
Necrologi Torino - MARIA COLOMBINA RUSSO 20/09/2017

MARIA COLOMBINA RUSSO

Torino(TO)
Necrologi Collegno - VINCENZO CHIAPPINO 20/09/2017

VINCENZO CHIAPPINO

Collegno(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - LAURETTA ZANELLATO 20/09/2017

LAURETTA ZANELLATO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - Maddalena De Marinis 19/09/2017

Maddalena De Marinis

Torino(TO)
Necrologi Torino - GAETANO MITILI 19/09/2017

GAETANO MITILI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNI PANI 19/09/2017

GIOVANNI PANI

Torino(TO)
Necrologi Torino - TARPI FRANCA 16/09/2017

TARPI FRANCA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ALBA NIDIA  JARAMILLO OSORIO 16/09/2017

ALBA NIDIA JARAMILLO OSORIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCO OLIVO TONELLI 15/09/2017

FRANCESCO OLIVO TONELLI

Torino(TO)
Necrologi Ciriè - Balma Antonia 15/09/2017

Balma Antonia

Ciriè(TO)
Necrologi Torino - TERESA ANTONELLI 15/09/2017

TERESA ANTONELLI

Torino(TO)
Necrologi Torino - VITO CINIELLO 15/09/2017

VITO CINIELLO

Torino(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Giovanni Enrico Tamone 15/09/2017

Giovanni Enrico Tamone

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Maria Mammarella 14/09/2017

Maria Mammarella

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Torino - MIRIAM GAMARRA 13/09/2017

MIRIAM GAMARRA

Torino(TO)
Necrologi Leinì - BRUNO D'IPPOLITO 13/09/2017

BRUNO D'IPPOLITO

Leinì(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - ISABELLA PIGNATELLI 13/09/2017

ISABELLA PIGNATELLI

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - BRIZIO MONTINARO 12/09/2017

BRIZIO MONTINARO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA ADRIANO 12/09/2017

MARIA ADRIANO

Torino(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Sebastiana Paglialunga 11/09/2017

Sebastiana Paglialunga

Settimo Torinese(TO)

Necrologi Caluso - CARLA PEONA 11/09/2017

CARLA PEONA

Caluso(TO)
Necrologi Torino - LIDIA FERRERO 11/09/2017

LIDIA FERRERO

Torino(TO)
Necrologi Narzole - GIOVANNI ANTONIONE 11/09/2017

GIOVANNI ANTONIONE

Narzole(CN)
Necrologi Torino - Elda Truccero 11/09/2017

Elda Truccero

Torino(TO)
Necrologi Torino - Suor Bruna Rubin 11/09/2017

Suor Bruna Rubin

Torino(TO)
Necrologi Torino - Margherita Franco 10/09/2017

Margherita Franco

Torino(TO)
Necrologi Agliè - Carmela Carraro 09/09/2017

Carmela Carraro

Agliè(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Alessio Fabbris 09/09/2017

Alessio Fabbris

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Torino - Teresa Maria Giolito 08/09/2017

Teresa Maria Giolito

Torino(TO)
Necrologi Torino - Manfrinato Luigi 08/09/2017

Manfrinato Luigi

Torino(TO)
Necrologi Torino - REMO PECORARA 08/09/2017

REMO PECORARA

Torino(TO)
Necrologi Torino - GEMMA PANERO 07/09/2017

GEMMA PANERO

Torino(TO)
Necrologi Lanzo Torinese - Ennio Biesta 06/09/2017

Ennio Biesta

Lanzo Torinese(TO)
Necrologi Torino - TULLIA ZORZI 06/09/2017

TULLIA ZORZI

Torino(TO)
Necrologi Torino - MICHELE LOVAGLIO 06/09/2017

MICHELE LOVAGLIO

Torino(TO)
Necrologi Front - Solema Gagliardi 06/09/2017

Solema Gagliardi

Front(TO)
Necrologi Torino - SCARPARO LUIGI 05/09/2017

SCARPARO LUIGI

Torino(TO)
Necrologi Pavone Canavese - ANDREA ABBATIELLO 04/09/2017

ANDREA ABBATIELLO

Pavone Canavese(TO)
Necrologi Torino - ANGELA LISCIANDRA 04/09/2017

ANGELA LISCIANDRA

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA BORELLO 04/09/2017

MARIA BORELLO

Torino(TO)
Necrologi Mezzenile - CARANDO ADOLFO 04/09/2017

CARANDO ADOLFO

Mezzenile(TO)
Necrologi Ivrea - LUIGI TOS 02/09/2017

LUIGI TOS

Ivrea(TO)
Necrologi Torino - MARIO FAVARO 01/09/2017

MARIO FAVARO

Torino(TO)
Necrologi Ivrea - GIOVANNI MARIA ABBATIELLO 01/09/2017

GIOVANNI MARIA ABBATIELLO

Ivrea(TO)
Necrologi Torino - PAOLO FASSIO 31/08/2017

PAOLO FASSIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - Celestino Abrardi 31/08/2017

Celestino Abrardi

Torino(TO)
Necrologi Torino - ASSUNTA SONNESSA 30/08/2017

ASSUNTA SONNESSA

Torino(TO)
Necrologi Torino - RINA BASTIANI 30/08/2017

RINA BASTIANI

Torino(TO)
Necrologi San Gillio - Maria Gianola 30/08/2017

Maria Gianola

San Gillio(TO)
Necrologi Caluso - MARIO BRETTI 29/08/2017

MARIO BRETTI

Caluso(TO)
Necrologi Torino - ROMUALDA GAINI 28/08/2017

ROMUALDA GAINI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROSA LOPOLITO 28/08/2017

ROSA LOPOLITO

Torino(TO)
Necrologi Torino - Maddalena Solero 28/08/2017

Maddalena Solero

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - ANDREA VALINOTTO 26/08/2017

ANDREA VALINOTTO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - IVA LANARI 26/08/2017

IVA LANARI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ALÙ MARIA 26/08/2017

ALÙ MARIA

Torino(TO)
Necrologi Druento - Elsa Serafino 26/08/2017

Elsa Serafino

Druento(TO)
Necrologi Torino - SEVERINA RABINO 25/08/2017

SEVERINA RABINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - CLAUDIO BURLA 25/08/2017

CLAUDIO BURLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - GUIDO MENEGHETTI 25/08/2017

GUIDO MENEGHETTI

Torino(TO)
Necrologi Beinasco - CLAUDIO COMERRO 24/08/2017

CLAUDIO COMERRO

Beinasco(TO)
Necrologi Torino - VINCENZO LANAIA 24/08/2017

VINCENZO LANAIA

Torino(TO)
Necrologi Torino - Maria Grazia Gallo 23/08/2017

Maria Grazia Gallo

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE FIORITO 23/08/2017

GIUSEPPE FIORITO

Torino(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Giuseppina VIRANO 22/08/2017

Giuseppina VIRANO

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Levone - Carlo Cussotto 22/08/2017

Carlo Cussotto

Levone(TO)
Necrologi Collegno - GAETANO PERNO 22/08/2017

GAETANO PERNO

Collegno(TO)
Necrologi Niella Tanaro - BARTOLOMEO GIANOTTI 22/08/2017

BARTOLOMEO GIANOTTI

Niella Tanaro(CN)
Necrologi Collegno - PIER GASPARE VERNETTI 22/08/2017

PIER GASPARE VERNETTI

Collegno(TO)
Necrologi Reano - SERGIO ZANIBONI 22/08/2017

SERGIO ZANIBONI

Reano(TO)
Necrologi Torino - NICOLA NUZZI 21/08/2017

NICOLA NUZZI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ALBINA  BOARIO 21/08/2017

ALBINA BOARIO

Torino(TO)
Necrologi Grugliasco - ANGELO FERRARA 21/08/2017

ANGELO FERRARA

Grugliasco(TO)
Necrologi Collegno - LUCA RAGAZZI 21/08/2017

LUCA RAGAZZI

Collegno(TO)
Necrologi Collegno - RENATO ARDISSONE 20/08/2017

RENATO ARDISSONE

Collegno(TO)
Necrologi Bairo - SEVERA MARONGIU RICCARDINO 20/08/2017

SEVERA MARONGIU RICCARDINO

Bairo(TO)
Necrologi Torino - MARIA LUIGIA LAGOSTENA 19/08/2017

MARIA LUIGIA LAGOSTENA

Torino(TO)
Necrologi Pianezza - Francesco Giglio 19/08/2017

Francesco Giglio

Pianezza(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCO BESCO 19/08/2017

FRANCESCO BESCO

Torino(TO)
Necrologi Ciriè - Rino Pavani 18/08/2017

Rino Pavani

Ciriè(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE OZELLO 17/08/2017

GIUSEPPE OZELLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - NEVINA ALLIZOND 17/08/2017

NEVINA ALLIZOND

Torino(TO)