NECROLOGI TORINO

Necrologi Torino - ELDA MANTOVANI 20/02/2020

ELDA MANTOVANI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANGELO  BARBANO 20/02/2020

ANGELO BARBANO

Torino(TO)
Necrologi Torino - EMMA UGHINA TARGHETTA 19/02/2020

EMMA UGHINA TARGHETTA

Torino(TO)
Necrologi Viola - Balbo Fiorenzo 19/02/2020

Balbo Fiorenzo

Viola(TO)
Necrologi Cafasse - Marco Tibone 19/02/2020

Marco Tibone

Cafasse(TO)
Necrologi Torino - SALVATORE ASSENZIO 18/02/2020

SALVATORE ASSENZIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIO LAMARI 18/02/2020

MARIO LAMARI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIULIA GEOGRAFO 18/02/2020

GIULIA GEOGRAFO

Torino(TO)
Necrologi Torino - PAOLO PARRINO 17/02/2020

PAOLO PARRINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIULIA CIGOGNINI 17/02/2020

GIULIA CIGOGNINI

Torino(TO)
Necrologi Torino - CRISTINA MUCCIARONE 15/02/2020

CRISTINA MUCCIARONE

Torino(TO)
Necrologi Torino - CONCETTA GIANNONE 15/02/2020

CONCETTA GIANNONE

Torino(TO)
Necrologi Torino - VINCENZA OLIVA 15/02/2020

VINCENZA OLIVA

Torino(TO)
Necrologi Torino - GRAZIA SEMERARO 14/02/2020

GRAZIA SEMERARO

Torino(TO)
Necrologi Torino - PIETRO CAPUTO 13/02/2020

PIETRO CAPUTO

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCA CUTAIA 13/02/2020

FRANCESCA CUTAIA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ITALIA MOLLO 12/02/2020

ITALIA MOLLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - UGO OLIVA 12/02/2020

UGO OLIVA

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCO DE PAOLI 12/02/2020

FRANCO DE PAOLI

Torino(TO)
Necrologi Torino - PAOLINA TEDIO 12/02/2020

PAOLINA TEDIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - OLGA ZAMBUTO 11/02/2020

OLGA ZAMBUTO

Torino(TO)
Necrologi Torino - WANDA D’AMATO 11/02/2020

WANDA D’AMATO

Torino(TO)
Necrologi Torino - LUCIANO GURLINO 10/02/2020

LUCIANO GURLINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA PIA CARLA BOTRUGNO 10/02/2020

MARIA PIA CARLA BOTRUGNO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ENNIO ZENERE 10/02/2020

ENNIO ZENERE

Torino(TO)
Necrologi Torino - CARLO ECCHER 07/02/2020

CARLO ECCHER

Torino(TO)
Necrologi Torino - SANTI VIRZÌ 07/02/2020

SANTI VIRZÌ

Torino(TO)
Necrologi Torino - LUCIANO TRUFFO 06/02/2020

LUCIANO TRUFFO

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - ANGELO GARBI 05/02/2020

ANGELO GARBI

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - DELFINA BRUNO 05/02/2020

DELFINA BRUNO

Torino(TO)

Necrologi Torino - UMBERTO MARTINO 05/02/2020

UMBERTO MARTINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - LORENZO SEMINATORE 04/02/2020

LORENZO SEMINATORE

Torino(TO)
Necrologi Beinasco - ERMANNO CHIESA 04/02/2020

ERMANNO CHIESA

Beinasco(TO)
Necrologi Torino - ADALGISA TURNU 03/02/2020

ADALGISA TURNU

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA MICHELOTTI 03/02/2020

MARIA MICHELOTTI

Torino(TO)
Necrologi Torino - SERGIO PALESTRO 03/02/2020

SERGIO PALESTRO

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - FOSSATI LUIGI 03/02/2020

FOSSATI LUIGI

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - SANTINA COSTAMAGNA 02/02/2020

SANTINA COSTAMAGNA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANDREA  DI STASIO 01/02/2020

ANDREA DI STASIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ALMERINDA BUONO 01/02/2020

ALMERINDA BUONO

Torino(TO)
Necrologi Torino - NILDE DIURNO 01/02/2020

NILDE DIURNO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROSA TEORA 31/01/2020

ROSA TEORA

Torino(TO)
Necrologi Torino - FERNANDA FANTONI 31/01/2020

FERNANDA FANTONI

Torino(TO)
Necrologi Torino - AMELIO MONTEFIORI 30/01/2020

AMELIO MONTEFIORI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ALDA MASSA 30/01/2020

ALDA MASSA

Torino(TO)
Necrologi Torino - EDUARDA MAZZOLA 28/01/2020

EDUARDA MAZZOLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROMANO FERRARIS 28/01/2020

ROMANO FERRARIS

Torino(TO)
Necrologi Leinì - UGO ESPOSITO 28/01/2020

UGO ESPOSITO

Leinì(TO)
Necrologi Torino - ALBINO BOI 28/01/2020

ALBINO BOI

Torino(TO)
Necrologi Torino - CLAUDIO SCARCELLA 27/01/2020

CLAUDIO SCARCELLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARITA SACCO 27/01/2020

MARITA SACCO

Torino(TO)
Necrologi Torino - IVO BONGIOVANNI 27/01/2020

IVO BONGIOVANNI

Torino(TO)
Necrologi Torino - NADIA GUERRUCCI 27/01/2020

NADIA GUERRUCCI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNI GIRARD 24/01/2020

GIOVANNI GIRARD

Torino(TO)
Necrologi Torino - LUCA FERRERO 23/01/2020

LUCA FERRERO

Torino(TO)
Necrologi Torino - FELICITA BUZZI 22/01/2020

FELICITA BUZZI

Torino(TO)
Necrologi Pessinetto - Teppati Enri Maria 22/01/2020

Teppati Enri Maria

Pessinetto(TO)
Necrologi Torino - ANTONIA FLORIANA  PARLANGELI 20/01/2020

ANTONIA FLORIANA PARLANGELI

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA PAOLA FORNARO 20/01/2020

MARIA PAOLA FORNARO

Torino(TO)
Necrologi Torino - Saluta Ida 20/01/2020

Saluta Ida

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - FRANCO AGOSTINO MUSSO 20/01/2020

FRANCO AGOSTINO MUSSO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA LA SCALEA 19/01/2020

MARIA LA SCALEA

Torino(TO)
Necrologi Torino - MICHELE DE NICOLO 18/01/2020

MICHELE DE NICOLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - VINCENZA AMONTAGNA 18/01/2020

VINCENZA AMONTAGNA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROSINA LAPENNA 17/01/2020

ROSINA LAPENNA

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARCO GOIA 17/01/2020

MARCO GOIA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANNA AURIEMMA 16/01/2020

ANNA AURIEMMA

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNI GIGLIETTA 16/01/2020

GIOVANNI GIGLIETTA

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - FRANCESCO QUERCIA 16/01/2020

FRANCESCO QUERCIA

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - ORLANDO BERTARELLO 16/01/2020

ORLANDO BERTARELLO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - GIORGIO VALCONI 15/01/2020

GIORGIO VALCONI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GLORIA REMONDINO 15/01/2020

GLORIA REMONDINO

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - ELSA MARIA LATTANZIO 15/01/2020

ELSA MARIA LATTANZIO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - RENATO CARIGNANO 15/01/2020

RENATO CARIGNANO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - MARGHERITA FERRARESI 13/01/2020

MARGHERITA FERRARESI

Torino(TO)