NECROLOGI TORINO

Necrologi Torino - ELVEZIO BOSSOLA 21/11/2017

ELVEZIO BOSSOLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - BARBARA ELDA MARTINI 20/11/2017

BARBARA ELDA MARTINI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ITALO LONGHIN 20/11/2017

ITALO LONGHIN

Torino(TO)
Necrologi Torino - OLIMPIA  RE 20/11/2017

OLIMPIA RE

Torino(TO)
Necrologi Torino - LUCIA LA PIRA 20/11/2017

LUCIA LA PIRA

Torino(TO)
Necrologi Torino - Ing. VITTORIO BUZIO 20/11/2017

Ing. VITTORIO BUZIO

Torino(TO)
Necrologi Ivrea - ROSA MENINI 18/11/2017

ROSA MENINI

Ivrea(TO)
Necrologi Torino - TERESINA BALSAMO 17/11/2017

TERESINA BALSAMO

Torino(TO)
Necrologi Torino - Giovanna CERVA 16/11/2017

Giovanna CERVA

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - STEFANO GALUPPO 16/11/2017

STEFANO GALUPPO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - FLORA PINCERATO 15/11/2017

FLORA PINCERATO

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - SANDRO ISABELLO 15/11/2017

SANDRO ISABELLO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA ELISABETTA  BELCASTRO 13/11/2017

MARIA ELISABETTA BELCASTRO

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCA MARRONE 13/11/2017

FRANCESCA MARRONE

Torino(TO)
Necrologi Torino - PIER GIORGIO DE STEFANIS 13/11/2017

PIER GIORGIO DE STEFANIS

Torino(TO)
Necrologi Torino - DIANA CORTINO 11/11/2017

DIANA CORTINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - Diletta (Dafne) Bernardoni 10/11/2017

Diletta (Dafne) Bernardoni

Torino(TO)
Necrologi Moncalieri - Ada Folchini 09/11/2017

Ada Folchini

Moncalieri(TO)
Necrologi Torino - LUIGI NAPOLITANO 08/11/2017

LUIGI NAPOLITANO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ALESSANDRO BECCHIO 07/11/2017

ALESSANDRO BECCHIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - RAFFAELA DI LUNA 06/11/2017

RAFFAELA DI LUNA

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - GIOVANNA PONZIO 06/11/2017

GIOVANNA PONZIO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - GIAN PAOLO DOMENICO 06/11/2017

GIAN PAOLO DOMENICO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA TINTI 06/11/2017

MARIA TINTI

Torino(TO)
Necrologi Torino - INES  CELADIN 06/11/2017

INES CELADIN

Torino(TO)
Necrologi Caluso - ANNA MARIA PERETTO 04/11/2017

ANNA MARIA PERETTO

Caluso(TO)
Necrologi Torino - LUIGINO ROMA 04/11/2017

LUIGINO ROMA

Torino(TO)
Necrologi Moncalieri - PIERO COSCHIGNANO 04/11/2017

PIERO COSCHIGNANO

Moncalieri(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - GIOVANNI MASCHIO 03/11/2017

GIOVANNI MASCHIO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - Walter Raccanello 03/11/2017

Walter Raccanello

Torino(TO)

Necrologi Settimo Torinese - luigi poerio 03/11/2017

luigi poerio

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Torino - Angelo Carlone 03/11/2017

Angelo Carlone

Torino(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Pietro Aragno 02/11/2017

Pietro Aragno

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Druento - Silvio Zanardo 02/11/2017

Silvio Zanardo

Druento(TO)
Necrologi Torino - MARIO PITARI 02/11/2017

MARIO PITARI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ELISA CASSETTA 31/10/2017

ELISA CASSETTA

Torino(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Sergio Lazzarin 30/10/2017

Sergio Lazzarin

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Torino - LUIGI GRASSO 30/10/2017

LUIGI GRASSO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANNA MARIA ROTA 30/10/2017

ANNA MARIA ROTA

Torino(TO)
Necrologi Torino - CAROLINA DAVELLO 30/10/2017

CAROLINA DAVELLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - Vito Patimo 30/10/2017

Vito Patimo

Torino(TO)
Necrologi Torino - ALESSANDRA VITALI 28/10/2017

ALESSANDRA VITALI

Torino(TO)
Necrologi Torino - LUIGI VOLPE 27/10/2017

LUIGI VOLPE

Torino(TO)
Necrologi Torino - VINCENZO ABBATTISTA 27/10/2017

VINCENZO ABBATTISTA

Torino(TO)
Necrologi Torino - TERESA POZZATO 27/10/2017

TERESA POZZATO

Torino(TO)
Necrologi Settimo Torinese - aldo novara 26/10/2017

aldo novara

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Settimo Torinese - francesco Artiano 26/10/2017

francesco Artiano

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Angelina Pane 26/10/2017

Angelina Pane

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Torino - BONARIA MELIS 26/10/2017

BONARIA MELIS

Torino(TO)
Necrologi Torino - FRANCESCO GUGLIELMI 26/10/2017

FRANCESCO GUGLIELMI

Torino(TO)
Necrologi Torino - Luisa Trenta 26/10/2017

Luisa Trenta

Torino(TO)
Necrologi Torino - TOMMASO ANZOINO 25/10/2017

TOMMASO ANZOINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNA  DEL DUCA 24/10/2017

GIOVANNA DEL DUCA

Torino(TO)
Necrologi Torino - RITA ZINGARELLI 24/10/2017

RITA ZINGARELLI

Torino(TO)
Necrologi Torino - PIETRO RAS 24/10/2017

PIETRO RAS

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - WILMA BONAMIGO 23/10/2017

WILMA BONAMIGO

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - PIERINA RICOSSA 23/10/2017

PIERINA RICOSSA

Torino(TO)
Necrologi Torino - GENNARO LANZA 23/10/2017

GENNARO LANZA

Torino(TO)
Necrologi Torino - RAFFAELA DIGILIO 23/10/2017

RAFFAELA DIGILIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARCELLO DE MICHELI 21/10/2017

MARCELLO DE MICHELI

Torino(TO)
Necrologi Torino - CECILIA PALMIERI 21/10/2017

CECILIA PALMIERI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANGELA TERENZI 21/10/2017

ANGELA TERENZI

Torino(TO)
Necrologi Rivalta di Torino - ADAMO PAZIENZA 21/10/2017

ADAMO PAZIENZA

Rivalta di Torino(TO)
Necrologi Torino - LIDIA CHIRONE 19/10/2017

LIDIA CHIRONE

Torino(TO)
Necrologi Torino - PIERFRANCO BASSIGNANA 18/10/2017

PIERFRANCO BASSIGNANA

Torino(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Francesca Giurato 18/10/2017

Francesca Giurato

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Ugo Viano 18/10/2017

Ugo Viano

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE FAIELLO 17/10/2017

GIUSEPPE FAIELLO

Torino(TO)
Necrologi Torino -  LIBORIO PASTORELLO 17/10/2017

LIBORIO PASTORELLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - TERESA PUGLIESE 17/10/2017

TERESA PUGLIESE

Torino(TO)
Necrologi Torino - Maria De Risi 16/10/2017

Maria De Risi

Torino(TO)
Necrologi Druento - Rosa Griffa 16/10/2017

Rosa Griffa

Druento(TO)
Necrologi Torino - Suor AMELIA LENTI 16/10/2017

Suor AMELIA LENTI

Torino(TO)
Necrologi Torino - Franca Leontini 16/10/2017

Franca Leontini

Torino(TO)
Necrologi Collegno - LUIGI TORTORE 16/10/2017

LUIGI TORTORE

Collegno(TO)
Necrologi Settimo Torinese - Vittoria Sarcone 16/10/2017

Vittoria Sarcone

Settimo Torinese(TO)
Necrologi Borgaro Torinese - LUCIA CARLA ROBASTO in GIRIVETTO 13/10/2017

LUCIA CARLA ROBASTO in GIRIVETTO

Borgaro Torinese(TO)
Necrologi Trino - Dott. ELIO FRANCHINO 13/10/2017

Dott. ELIO FRANCHINO

Trino(VC)
Necrologi Torino - CARMELA PIETRANTONIO 13/10/2017

CARMELA PIETRANTONIO

Torino(TO)