NECROLOGI TORINO

Necrologi Torino - MASSIMO ARMINCHIARDI 18/03/2019

MASSIMO ARMINCHIARDI

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA CORSI 18/03/2019

MARIA CORSI

Torino(TO)
Necrologi Torino -    ANNA PRESTIANNI 18/03/2019

ANNA PRESTIANNI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE ANCONA 18/03/2019

GIUSEPPE ANCONA

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE MANA 18/03/2019

GIUSEPPE MANA

Torino(TO)
Necrologi Ceres - Merlo Cristina ved. Bellezza Fontana 16/03/2019

Merlo Cristina ved. Bellezza Fontana

Ceres(TO)
Necrologi Pianezza - Bodrero Antonio 15/03/2019

Bodrero Antonio

Pianezza(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE GATTI 14/03/2019

GIUSEPPE GATTI

Torino(TO)
Necrologi Torino - OLGA NERVO 14/03/2019

OLGA NERVO

Torino(TO)
Necrologi Torino - VINCENZA AGATAU 13/03/2019

VINCENZA AGATAU

Torino(TO)
Necrologi Torino -  GIUSEPPE VICENTINI 13/03/2019

GIUSEPPE VICENTINI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE BENEDETTO 13/03/2019

GIUSEPPE BENEDETTO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARISA OTTINO 13/03/2019

MARISA OTTINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - Mariuccia Favero 13/03/2019

Mariuccia Favero

Torino(TO)
Necrologi Torino - INES PUGNO 12/03/2019

INES PUGNO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GAETANO FERRI 12/03/2019

GAETANO FERRI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ASSUNTA PILON 11/03/2019

ASSUNTA PILON

Torino(TO)
Necrologi Torino - Marina Sappa 11/03/2019

Marina Sappa

Torino(TO)
Necrologi Torino - ELEONORA  BILARDELLO 09/03/2019

ELEONORA BILARDELLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANNA MARIA  PASTERO 09/03/2019

ANNA MARIA PASTERO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIO MURRU 08/03/2019

MARIO MURRU

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROBERTO MARIA TESTA 08/03/2019

ROBERTO MARIA TESTA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROSETTA LONGHI 08/03/2019

ROSETTA LONGHI

Torino(TO)
Necrologi Torino - MICHELINA SALEMME 07/03/2019

MICHELINA SALEMME

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANNA MONTALTO 06/03/2019

ANNA MONTALTO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNI   FISANOTTI 06/03/2019

GIOVANNI FISANOTTI

Torino(TO)
Necrologi Torino - CLAUDIO VENIER 06/03/2019

CLAUDIO VENIER

Torino(TO)
Necrologi Torino - ALBINO BECCIO 06/03/2019

ALBINO BECCIO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPA VASTA 05/03/2019

GIUSEPPA VASTA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROSA NICOTRA 04/03/2019

ROSA NICOTRA

Torino(TO)

Necrologi Torino - FRANCESCO GIOVANE 04/03/2019

FRANCESCO GIOVANE

Torino(TO)
Necrologi Torino - CINZIA FANTONE 02/03/2019

CINZIA FANTONE

Torino(TO)
Necrologi Torino - BRUNO ZAGGIA 02/03/2019

BRUNO ZAGGIA

Torino(TO)
Necrologi Ciriè - Gindro Carlo 02/03/2019

Gindro Carlo

Ciriè(TO)
Necrologi Cafasse - Crepaldi Agnese (Delia) ved. Paiola 02/03/2019

Crepaldi Agnese (Delia) ved. Paiola

Cafasse(TO)
Necrologi Mezzenile - Bonello Anna Maria in Vottero Ciomè 02/03/2019

Bonello Anna Maria in Vottero Ciomè

Mezzenile(TO)
Necrologi Torino - MARISA NICCOLINI 01/03/2019

MARISA NICCOLINI

Torino(TO)
Necrologi Torino - TOMMASO GALLARINO 01/03/2019

TOMMASO GALLARINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIO AUGERI 01/03/2019

MARIO AUGERI

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIOVANNI CALDEROLA 28/02/2019

GIOVANNI CALDEROLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - LORENZO ZANELLATO 28/02/2019

LORENZO ZANELLATO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ARMANDO BORRÈ 27/02/2019

ARMANDO BORRÈ

Torino(TO)
Necrologi Cafasse - Guglielmina Gurlino 27/02/2019

Guglielmina Gurlino

Cafasse(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPINA PAZIENZA 26/02/2019

GIUSEPPINA PAZIENZA

Torino(TO)
Necrologi Torino - ANNA CAMILLA CAUDA 25/02/2019

ANNA CAMILLA CAUDA

Torino(TO)
Necrologi Grugliasco - GEMMA SANTORIELLO 25/02/2019

GEMMA SANTORIELLO

Grugliasco(TO)
Necrologi Torino - Don ROCCO COMMISSO 25/02/2019

Don ROCCO COMMISSO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MICHELE DI NARDO 23/02/2019

MICHELE DI NARDO

Torino(TO)
Necrologi Torino - PIERO COMOLI 22/02/2019

PIERO COMOLI

Torino(TO)
Necrologi Torino - TOMMASO GALLARINO 22/02/2019

TOMMASO GALLARINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - CONCETTINA CAPUTO 21/02/2019

CONCETTINA CAPUTO

Torino(TO)
Necrologi Lanzo Torinese - Dott. Preite Beniamino 21/02/2019

Dott. Preite Beniamino

Lanzo Torinese(TO)
Necrologi Torino - ANGELO BERTON 21/02/2019

ANGELO BERTON

Torino(TO)
Necrologi Torino - LUISA CASALEGNO 21/02/2019

LUISA CASALEGNO

Torino(TO)
Necrologi Ceres - Donna d'Oldenico Adalberto 21/02/2019

Donna d'Oldenico Adalberto

Ceres(TO)
Necrologi Torino - RITA POL 20/02/2019

RITA POL

Torino(TO)
Necrologi Torino - JAROSLAW WITOLD  GOLIAN 20/02/2019

JAROSLAW WITOLD GOLIAN

Torino(TO)
Necrologi Torino - TERESA RUSSO 20/02/2019

TERESA RUSSO

Torino(TO)
Necrologi Torino - GENNARA CAVALLARI 19/02/2019

GENNARA CAVALLARI

Torino(TO)
Necrologi Torino - CARLO LUBATTI 18/02/2019

CARLO LUBATTI

Torino(TO)
Necrologi Torino - PRIMO SORBA 18/02/2019

PRIMO SORBA

Torino(TO)
Necrologi Collegno - GIOVANNI FRANCHINO 18/02/2019

GIOVANNI FRANCHINO

Collegno(TO)
Necrologi Torino - LINA CONTI 17/02/2019

LINA CONTI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ORAZIO DESANTIS 16/02/2019

ORAZIO DESANTIS

Torino(TO)
Necrologi Torino - PASQUALE LUPO 15/02/2019

PASQUALE LUPO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ROSELLA  CAMPANELLA 14/02/2019

ROSELLA CAMPANELLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA LUISA CAPELLA 14/02/2019

MARIA LUISA CAPELLA

Torino(TO)
Necrologi Torino - GESUINO LASI 14/02/2019

GESUINO LASI

Torino(TO)
Necrologi Torino - EUGENIA DURETTO 13/02/2019

EUGENIA DURETTO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIO FIANDINO 13/02/2019

MARIO FIANDINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MIRO MARINO VIDALI 12/02/2019

MIRO MARINO VIDALI

Torino(TO)
Necrologi Torino - ADELE CIMINO 12/02/2019

ADELE CIMINO

Torino(TO)
Necrologi Torino - MARIA LUISA DEPPERU 11/02/2019

MARIA LUISA DEPPERU

Torino(TO)
Necrologi Torino - GIUSEPPE GRIBAUDO 11/02/2019

GIUSEPPE GRIBAUDO

Torino(TO)
Necrologi Torino - ALFIO PUGLIARES 08/02/2019

ALFIO PUGLIARES

Torino(TO)
Necrologi Torino - Ellena Iride 08/02/2019

Ellena Iride

Torino(TO)
Necrologi Torino - ADELE ZANDALAZINI 08/02/2019

ADELE ZANDALAZINI

Torino(TO)
Necrologi Torino - LIDIO SECONDO SPADA 08/02/2019

LIDIO SECONDO SPADA

Torino(TO)
Necrologi Torino - PASQUALE PERSEU 07/02/2019

PASQUALE PERSEU

Torino(TO)
Necrologi Rivoli - EMILIA NARDO 07/02/2019

EMILIA NARDO

Rivoli(TO)
Necrologi Torino - ELISABETTA PANGALLO 07/02/2019

ELISABETTA PANGALLO

Torino(TO)
Necrologi Torino - SALVATORE DONZELLA 07/02/2019

SALVATORE DONZELLA

Torino(TO)